Eksamensinfo og karakterer

 

Her på siden finder du info om:

 • Eksamensdatoer
 • SSO, EP
 • Mødetid til eksamen
 • Hvad du gør, hvis du bliver syg ved eksamen
 • Hvornår der afholdes sygeeksamen
 • Karakterer og eksamensbeviser

HF-eksamensdatoer

HF eksamen vinter 2022/2023
Skriftlige eksamensdatoer:
 • 5. december: Matematik A + B + C
 • 6. december: Dansk A
 • 9. december: Engelsk A + B

Mundtlig eksamensdato 

 • Offentliggørelse prøveplan for prøver, der afholdes før jul, sker 23. november 2022
 • Fuld offentliggørelse af prøveplan for alle prøver sker 5. december 2022

NB:

 • Første mulige prøvedato: 1. december 2022
 • Sidste prøvedato inden jul: 22. december 2022
 • Første mulige prøvedato i januar: 3. januar 2023
 • Sidste prøvedato: 13. januar 2023

Find tidspunktet for din eksamen i LudusWeb. Eksamen finder sted på begge afdelinger

Med forbehold for ændringer - Siden opdateres løbende.

HF eksamen sommer 2023

Skriftlige eksamensdatoer:

 • 15. maj: Arabisk
 • 16. maj: Dansk A
 • 17. maj: Engelsk A + B
 • 22. Maj: Matematik A + B + C

Mundtlig eksamensdato 

 • Delvis offentliggørelse af prøveplan: 4. maj 2023
 • Fuld offentliggørelse af prøveplane: 12. maj 2023

NB:

 • Første mulige prøvedato: 15. maj 2023
 • Sidste mulige prøvedag: 21. juni 2023

Find tidspunktet for din eksamen i LudusWeb. Eksamen finder sted på begge afdelinger

Med forbehold for ændringer - Siden opdateres løbende.

Tilmelding til EP og SSO

EP i skoleåret 2022-23

Tilmeldingsfrist og tilmelding via EP-Site her (log på med din google-skolekonto)

Vinter: Aflevering af EP-synopsis 25. november 2022
Sommer: Aflevering af EP-synopsis 10. maj 2023

SSO i skoleåret 2022-23:

Tilmeldingsfrist og tilmelding via SSO-site her (log på med din google-skolekonto)

Vinter: Skriveuge starter 14. oktober 2022
Sommer: Skriveugen starter 24. februar 2023

 

Indlæs flere

AVU-prøvedatoer

AVU prøve vinter 2022/2023
Skriftlig prøvedatoer 
 • 1. december: Dansk sproglig prøve, G, kl. 9-9:30
 • 1. december: Dansk sproglig prøve, D, kl. 9-10, Udlevering af hæfter dansk, G+D kl. 10.00
 • 1. december: Dansk som andetsprog sproglig prøve, G, kl. 9-9:30, Udlevering af hæfter dansk som andetsprog, G+D kl. 10.00

 • 2. december: Dansk skriftlig fremstilling, G kl. 10- 13.30
 • 2. december: Dansk skriftlig fremstilling, D kl. 10 – 14
 • 2. december: Dansk som andetsprog skriftlig fremstilling, G kl. 10 – 13.30
 • 2. december: Dansk som andetsprog skriftlig fremstilling, D kl. 10 – 14

 • 7. december: Engelsk skriftlig prøve G, kl. 9
 • 7. december: Engelsk skriftlig prøve, D kl. 9–13
 • 8. december: Matematik skriftlig prøve, D kl. 9 – 13

Mundtlig prøvedatoer

 • Første mulige prøvedato: 12. december 2022
 • Sidste prøvedato inden jul: 22. december 2022
 • Første mulige prøvedato i januar: 3. januar 2023
 • Sidste mulige prøvedato: 6. januar 2023

 

Find tidspunktet for din prøvedatoen i LudusWeb. Prøven finder sted på begge afdelinger

Med forbehold for ændringer - Siden opdateres løbende.

AVU prøve sommer 2023

Skriftlige prøvedatoer

 • 15. maj: Engelsk skriftlig prøve i læseforståelse, niveau G kl. 9.00 – 10.00
 • 15. maj: Engelsk skriftlig prøve, niveau D kl. 9.00 – 13.00

 • 23. maj: Dansk sproglig prøve, niveau G kl. 9.00 – 9.30
 • 23. maj: Dansk sproglig prøve, niveau D kl. 9.00 – 10.00
 • 23. maj: Udlevering af hæfter dansk, niveau G+D kl. 10.00
 • 23. maj: Dansk som andetsprog sproglig prøve, niveau G kl. 9.00 – 10.00
 • 23. maj: Udlevering af hæfter dansk som andetsprog, niveau G+D kl. 10.00

 • 24. maj: Dansk skriftlig fremstilling, niveau G kl. 10.00 – 13.30
 • 24. maj: Dansk skriftlig fremstilling, niveau D kl. 10.00 – 14.00
 • 24. maj: Dansk som andetsprog skriftlig fremstilling, niveau G kl. 10.00 – 13.30
 • 24. maj: Dansk som andetsprog skriftlig fremstilling, niveau D kl. 10.00 – 14.00

 • 25. maj Matematik skriftlig prøve, niveau D kl. 9.00 – 13.00

 

Indlæs flere

FVU-prøvedatoer

FVU prøve vinter 2022

Prøvedatoer

 • 5. december: FVU dansk, trin 1-4
 • 6. december: FVU Matematik, trin 1-2

Din lærer kan oplyse dig om tidspunktet for prøven

FVU prøve som selvstuderende

Hvis du ønsker at gå til FVU-prøve som selvstuderende skal du kontakte fvu-vejl@kbhsyd.dk

Indlæs flere

Alt om eksamen og prøver

Mødetid ved mundtlige prøver og eksamener

Mødetid

Du skal være ved/i det pågældende lokale, når eleven før dig skal trække spørgsmål (normalt mellem ½ eller 1 time før). Vær i øvrigt opmærksom på de forskellige eksamensformer.

Ved eksamen med 24-timers forberedelse, skal du trække spørgsmålet på kontoret. For HF-fag trækkes spørgsmålet kl. 8.30. For AVU-fag trækkes spørgsmål kl. 9.00. 

NB: Dine mundtlige prøve/eksamens-datoer og tidspunkt kan du se på LudusWeb, når eksamensdatoerne offentliggøres

Mødetid ved skriftlige prøver

Mødetid

Ved alle skriftlige prøver/eksamener skal du møde senest 1/2 time før prøven starter.

Ca. 2 dage før din prøve/eksamen kan du finde opslag på skolen om, hvor du skal sidde. Du må ikke komme for sent. Hvis du kommer efter prøven/eksamen er gået i gang, bliver du ikke lukket inde i skrivelokalet og kan derfor ikke gå op til prøve/eksamen.

Computer til prøven/eksamen

Da du skal benytte egen computer ved skriftlige prøver, skal du møde op i god tid for at gøre den klar til prøven.

Mobiltelefoner under skriftlige prøven/eksamen

Det er ikke tilladt at kommunikere med omverdenen under skriftlige prøver/eksamener. Hvis du forsøger at kommunikere med andre, bliver du bortvist fra prøven/eksamen og kan først gå til den pågældende prøve/eksamen igen ved næste ordinære eksamen/prøve-termin.

Under prøver/eksamener er anvendelse af elektroniske hjælpemidler dog tilladt - men kun når det gælder egne lærermidler, egne notater og egne arbejder (jf. bekendtgørelse om prøver og eksamen, §15, Stk.2).

Mobiltelefoner må kun bruges til at tilgå elektroniske hjælpemidler, hvis du skriver din besvarelse i hånden. I dette tilfælde skal mobiltelefonen være på lydløs og ligge fremme på bordet. Elektroniske hjælpmidler skal tilgås fra computer, hvis du skriver på computer. I dette tilfælde skal mobiltelefonen være slukket og ligge i tasken. 

Syg ved eksamen / Sygeeksamen

Dette skal du gøre, hvis du bliver syg til eksamen

Bliver du syg, den dag du skal til eksamen SKAL du STRAKS give skolen besked. Det gør du via denne formular: https://webshop.kbhsyd.dk/formular/syg-til-eksamen-2022-2023.html 
 
Det er vigtigt, at du gør det før prøven starter, så vi kan give censor og lærer besked.
 

Tilmelding til sygeksamen senest 5 dage efter sygemelding

 
Du tilmelder dig sygeeksamen her, hvor du skal uploade læge-erklæring: https://webshop.kbhsyd.dk/formular/upload-af-lgeerklring-og-tilmelding-til-sygeksamen.html
Husk dette skal gøres senest 5 dage efter, din sygemelding til eksamen.

Syg før opgaveuge eller under opgaveugen

Find info om sygdom under SSO

Lægelig dokumentation

Lægelig dokumentation er for eksempel en lægeerklæring fra din praktiserende læge eller speciallæge. Det skal være skriftligt og datostemplet, og det skal fremgå, at du har været for syg til at aflægge eksamen på din eksamensdag. Du skal selv betale for din lægeerklæring.

Hvornår afholdes sygeeksamen?

Den skriftlige og mundtlige sygeeksamen afholdes normalt i juni, for dem, der var syge til vintereksamen, og i august for dem, der var syge til sommereksamen. Der afholdes normalt ikke syge-prøver på FVU eller AVU, men du kan gå til prøve igen til næste termin.

 

Ekstra tid til eksamen

Søg om dispensation fra eksamensreglerne og få ekstra tid

Du kan søge dispensation fra eksamensreglerne, hvis du har psykiske eller fysiske udfordringer, som gør det nødvendigt. Der skal foreligge en erklæring fra en sagkyndig. Det kan fx være en ordblindetest eller lægeerklæringer. 
Husk, at en lægeerklæringen skal indeholde diagnose/funktionsnedsættelse samt en beskrivelse af, hvilke konsekvenser det har for dig i forbindelse med eksamen.
Eksempler på dispensationer er forlænget forberedelsestid, ekstra hjælpemidler eller bisidder ved eksamen. 
Hvis du vil søge dispensation til eksamen kan du kontakte vejledningen eller skrive til eksamen@kbhsyd.dk 
Reglerne for EksamensProjekt (EP)

Hvem skal skrive EP?

Hvis du tager en hel HF, skal du udarbejde et eksamensprojekt, der afsluttes med en individuel mundtlig prøve på baggrund af en synopsis. Der gives én karakter.

Hvilke fag?

Eksamensprojektet kan udarbejdes individuelt eller i en gruppe. Det skal omfatte 2-3 fag, der frit vælges af dig/jer.
Eksamensprojektet skal udarbejdes på højeste faglige niveau, som du har haft i det/de fag, du vælger. Det er vigtigt at overveje, hvilke fag du ønsker at kombinere til projektet. Der er frit valg blandt de fag, der er afsluttet eller afsluttes. Du skal enten have afsluttet fagene eller følge dem nu, så de afsluttes i samme termin som eksamensprojektet. Der er intet krav om, at fagene skal være på et bestemt niveau.

Tilmelding

Tilmelding foregår digitalt. Du tilmelde sig via et link, som offentliggøres på Edulife. Linket fører til et tilmeldingsskema, som udfyldes og sendes digitalt. Hvis du ikke følger fag på skolen og kan ikke logge på Edulife, skal du kontakte vejledning. Tilmeldingsfrister: oplyses i EP-sitet.

Eksamensprojektvejledere

Dine lærere er normalt dine eksamensprojektvejledere, hvis du laver eksamensprojekt, mens du følger faget. Hvis du har afsluttet faget, er det typisk administrationen, som fordeler faglærere til eksamensprojekt og forsøger at imødekomme ønskerne. Oversigten med vejledere offentliggøres på Edulife.

Edulife

På Edulife ligger der vejledningsmateriale om, hvordan man kan gribe projektet an.

Emne for eksamensprojektet

Du vælger i samråd med din/dine eksamensprojektvejleder/vejledere dit ”emne” for eksamensprojektet.

Problemformulering

Du formulerer en ”problemformulering”, der skal godkendes af din/dine eksamensprojekt-vejledere.

EP-perioden

Eksamensprojektperioden løber ca. en måned og afsluttes med aflevering af en ”synopsis” i det nødvendige antal eksemplarer (antal fag + 1) på kontoret. I skriveperioden arbejder du med dit eksamensprojekt ved siden af de ”almindelige” fag. Der vil være mulighed for at mødes med din/dine vejleder/vejledere undervejs.
Du skal udarbejde din synopsis, som skal danne grundlag for den mundtlige eksamen i januar. En synopsis kan betragtes om et ”talepapir”, som du, lærer og censor bruger som udgangspunkt for eksamen. 

Prøven

Prøven er en individuel mundtlig prøve. Du skal medbringe synopsen og evt. supplerende noter til prøven. Eksaminationstiden er brutto 30 min. Prøven består af din præsentation og fremlæggelse.
Reglerne for StørreSkriftligOpgave (SSO)

Hvem skal skrive SSO?

Hvis du tager en hel HF, skal du udarbejde en større skriftlig opgave, der bedømmes af lærer og censor. Der gives én karakter.

Hvilke fag?

Opgaven er individuel og udarbejdes inden for 1-2 fag.
Du skal skrive på det højest faglige niveau, dog mindst B-niveau. Det vil sige, hvis du kun skal skrive i et fag, skal det som minimum være på B-niveau. Hvis du følger eller har fulgt og aflagt prøve i faget på A-niveau, så skal SSO’en skrives på niveau A.
Hvis du skriver i to fag og ikke har nogle A-niveaufag, så skal det første fag mindst være på B-niveau, og det andet fag skal være på højeste faglige niveau. Det andet fag kan godt være på C-niveau, hvis det er det højest niveau, du har i det pågældende fag.

Hvornår?

Vi råder dig til at vente med at skrive SSO, til du er tæt på at afslutte en hel HF.

Tilmelding 

Tilmeldingsdato bliver meldt ud på Edulife.

Hvem er opgavevejledere? 

Din lærer er normalt din opgavevejleder, hvis du laver opgaven, mens du følger faget. Hvis du har afsluttet faget, er det typisk administrationen, som fordeler faglærere til større skriftlige opgaver og forsøger at imødekomme ønskerne.

”Område” for opgaven

Du vælger i samråd med din/dine opgavevejleder /-vejledere det faglige ”område”, opgaven skal ligge indenfor.

”Opgaveformulering” for opgaven 

Din/dine opgavevejleder/-vejledere formulerer en ”opgaveformulering” for opgaven. Denne opgaveformulering må du ikke få kendskab til, før du får den udleveret fra kontoret.

Opgaveugen

Opgaveugen ligger i uge 7. Opgaveformuleringen udleveres af kontoret om fredagen. Opgavebesvarelsen skal afleveres på kontoret en uge efter. Du skal aflevere 1 original + 1 kopi for hvert fag. Opgaven skal også uploades digitalt - nærmere info følger.

Dispensation til 10-dages opgaveuge

Har du 30 timers erhvervsarbejde om ugen, kan du søge om at få forlænget afleveringsfristen. Ansøgning skal være skriftlig med dokumentation fra din arbejdsgiver (f.eks. lønsedler) og skal afleveres til kontoret.

Dispensation på grund af ordblindhed eller handicap

Hvis du pga. ordblindhed eller handicap ønsker forlænget tid, læsehjælp eller skrivehjælp, skal du søge om dispensation samtidig med at du tilmelder dig SSO.

Sygdom

Bliver du syg før opgaveugen og sygdommen løber ind i opgaveugen, skal du inden kl. 12, den dag opgaveformuleringen udleveres, melde dig syg til kontoret. Du skal aflevere lægeerklæring hurtigst muligt. Derfor er det vigtigt, at du kontakter lægen senest samme dag, opgaveformuleringen udleveres. Du kan så skrive opgaven ved sygeeksamen. 
Bliver du syg i opgaveugen, skal du straks meddele det til kontoret. Du skal sørge for en lægeerklæring (se ovenfor) og kan så skrive ved sygeeksamen, hvor du vil få udleveret en ny opgaveformulering.

Bedømmelse af opgaven

Opgaven bedømmes af opgavevejleder-/vejledere og censor. Karakteren meddeles af opgavevejleder/e og kan også ses i Ludus Web senest syv uger efter aflevering af opgavebesvarelsen.

Originalen

Hvis du vil have din opgave tilbage, kan du hente den på kontoret, når den er kommet retur fra censor, og klagefristen er udløbet.
Klager over eksamen

Vil du klage over din eksamen?

Hvis du vil klage over forhold ved prøver og eksamener skal du skrive en e-mail til Eksamenskontoret eksamensklage@kbhsyd.dk senest 2 uger efter bedømmelsen af din prøve/eksamen er meldt ud. Klagen skal være individuel og begrundet. I emnefeltet skal du skrive: ”Eksamensklage”.

Klage over skolens afgørelse

Du kan klage til Undervisningsministeriet over retslige forhold i forbindelse med skolens afgørelser. Du kan for eksempel klage over en beslutning om at afvise en klage.
Du kan læse mere om klageregler på ministeriets hjemmeside: https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-eksamen/klager-over-proever 

FVU-prøven, hvordan foregår den?

Du er selv ansvarlig for at kende eksamensreglerne, tid og sted for din prøve samt hvilke hjælpemidler du må anvende. Er du i tvivl, så spørg din lærer eller FVU-vejledningen

FVU-prøven tager mellem en halv time og to timer og foregår i langt de fleste tilfælde på computer.

Anvendelse af hjælpemidler til FVU-prøver

FVU-dansk trin 1-4, 1. delprøve: Ingen hjælpemidler er tilladt. Stave- og grammatikkontrol må ikke anvendes og skal være slået fra.
FVU-dansk trin 1-4, 2. delprøve: Ordbøger - papir eller elektroniske ordbøger, der har været anvendt i undervisningen, samt stave- og grammatikkontrol må bruges.

Computer kan anvendes som et skriveredskab. 
Generelt brug af internettet er ikke tilladt.

FVU-matematik trin 1 og 2: Alle hjælpemidler er tilladt. Herunder adgang til internettet til egne læremidler, egne notater og egne arbejder

Udeblivelse eller for sent til prøven

Det er vigtigt, at du kommer til den indkaldte tid. En prøve er startet, når uddelingen af opgaverne er begyndt. Udebliver du, eller kommer du for sent, har du ikke krav på at aflægge prøven.

Hvis institutionen skønner, at forsinkelsen er rimeligt begrundet og af kortere varighed, kan du få lov til at deltage i prøven. Prøvetiden forlænges ikke.

 

Indlæs flere

Karakterer, beviser og fagligdokumentation

Karakterer og eksamensbevis

Se din karakter (sommer 2022)

Eksamenskarakterer vil blive offentliggjort løbende i uge 25. Dvs. fra den 20. til den 23. juni. Karaktererne kan ses under fanebladet "kursist" og herefter fanebladet "karakterer". 

Hvis du ikke deltager i dimissionen, kan du finde alle karakterer og hente dit bevis i "min kompetencemappe".

Find selv dine karakterer elektronisk

Du kan få elektronisk adgang til dine karakterer via Min kompetencemappe: www.minkompetencemappe.dk. Her kan du lave en elektronisk mappe med dine karakterer, og sende et link (til mappen) til f.eks. en kommende arbejdsgiver. Se vejledningen til "Min Kompetencemappe"

Genbestil din karakterudskrift fra tidligere år (eksamensprotokol)

Hvis du ikke kan finde dine karakterer eller dit bevis i eksamensdatabasen, skal du udfylde: denne blanket: bestil eksamensprotokol.
Så sender vi den til din e-boks. (Hvis vi skal hente dit karakterudskrift fra arkivet, skal du være opmærksom på at der er forlænget behandlingstid på din forespørgsel - særligt hvis du blev færdig før 2003.)

 

FVU-prøve-bevis

Hent bevis for bestået trinprøve

Hvis du har læst FVU, kan du hente dit prøvebevis i Hvidovre inden for Studiekontorets åbningstid (medbring ID). Der udleveres kun beviser for beståede trinprøver.

Deltagerbevis

Du kan desuden få et deltagerbevis for et FVU-hold, hvis du har haft et fremmøde over 85%. Hvis du ønsker dette, skal skrive til kbhsyd@kbhsyd.dk og bede om et deltagerbevis for et FVU hold. Så sender vi det til din e-boks.

Faglig dokumentation på AVU

Få faglig dokumentation

Hvis din underviser har vurderet dig egnet til faglig dokumentation, kan du få udstedt dokumentation herfor.

Hvis du ønsker dette, skal du udfylde blanketten: faglig dokumentation for AVU.

Når vi har gennemgået din forespørgsel om faglig dokumentation og din lærer også har godkendt, så sender vi dokumentationen til dig i din e-boks.

Indlæs flere

Lukke eksamensbevis (HF-enkeltfag)

Luk dit eksamensbevis på HF enkeltfag

Hvis du læser HF-enkeltfag her på skolen - og har samlet enkeltfag sammen til en fuld HF - så kan du først blive student, når du har lukket dit bevis.

Det gør du ved at anmode vejledningen om at lukke dit bevis. 

Deadline for at få lukket dit bevis i sommerterminen er 3. juni.
Deadline for at få lukket dit bevis i vinterterminen er 15. december

Blanket: Luk mit bevis

Skal du også søge merit?

Hvis du har fag fra andre skoler, skal du også ansøge om merit, det gør du her: Læs om merit

Når du lukker dit bevis, skal du aflevere tidligere udstedte enkeltfagsbeviser fra denne og andre skoler til vejledningen.

Disse skal afleveres og veksles til det fulde bevis

Har du spørgsmål? Kontakt vejledningen

Indlæs flere