HF-enkeltfag

HF tilrettelagt over 3 år med dansk som andetsprog

Hvis du har et andet modersmål end dansk, så kan du godt læse HF. I stedet for dansk A-niveau kan du læse faget dansk som andetsprog.

 

Student, der har læst hf med dansk som andetsprog

Læs HF med Dansk som andetsprog

Du skal ved optagelse tage en visitationstest, der viser hvilket niveau, du skal starte på. Her er mulighederne 0-C og 0-A

Kontakt vejledningen for at høre mere om, hvordan du kombinerer dansk som andetsprog med andre HF-fag - eller tager en fuld HF-eksamen med dansk som andetsprog.

Faget dansk som andetsprog

Dansk sprog, litteratur og medier er fagets kerne, og du får derfor mulighed at træne og forbedre dit sprog både mundtligt og skriftligt, og lærer at udtrykke dig præcist på dansk. Du vil også blive bedre til at læse, analysere og fortolke en masse spændende dansk litteratur og arbejde med medier i forskellige genrer. Du får samtidig viden om den danske litteratur tilbage fra folkeviser og salmer til mere nutidige forfattere.

  • På det sproglige område vil du arbejde med ordforråd og grammatik og lære at argumentere og bruge sproget på forskellig måde.
  • På det litterære område vil du lære at analysere og fortolke tekster fra forskellige tidsaldre og genrer.
  • På det mediemæssige område vil du skulle gennemgå trykte og elektroniske medietekster som aviser og reklamer samt nyheds- og fiktionsgenrer.

Pris

Læs mere om pris og betaling her.

Sprogtest før tilmelding

Før du bliver tilmeldt dansk som andetsprog, skal du lave en skriftlig test, der viser dit dansksproglige niveau, og om du kan blive optaget på holdet.

Testen er obligatorisk og du tilmeldes gennem vejledningen. Skriv en mail til vejledningen vejledning@kbhsyd.dk her, og bliv tilmeldt testen.

Tilmelding 

Du kan tilmelde dig via vejledningen. Book et møde (enten fysisk eller pr. telefon), og bliv tilmeldt. Husk at have dine gamle eksamenspapirer ved hånden.

Du kan starte på HF med dansk som andetsprog i august.

 

Tag en HF-pakke med DSA

Du kan godt tage faget dansk som andetsprog, som del af en HF-pakke, fx den halvårige HF-pakke eller en HF på 2 eller 3 år. Kontakt en vejleder og hør om mulighederne.